• O nás   •  

    Základná škola Apoštola Pavla, J. Janošku 11, 03101, Liptovský Mikuláš


    Milí rodičia, priatelia školy!

     

    Spoločenstvo „Kľúč k srdcu“, ktorého členmi sú: pedagogický zbor, správni zamestnanci a všetci žiaci školy, začalo na našej škole pracovať 1. 9. 2009. Dovoľujeme si dať aj Vám možnosť stať sa jeho členmi (aktívnymi, pasívnymi, čestnými, či len fanúšikmi). Naším cieľom je úzka spolupráca školy a rodiny, podieľanie sa na organizácii mimoškolských akcií a činností, spoločné riešenie problémov, obojstranný rešpekt zodpovednosti a práv, prežívanie starostí ale hlavne radostí z úspechov našich-vašich detí. Zároveň chceme u detí vzbudiť pocit čiastočnej zodpovednosti za chod školy, možnosť spolu- rozhodovania pri výbere a príprave spoločných projektov a rozvoj sebarealizácie, efektívne vyplnenie voľného času. To všetko v záujme rozvíjania duchovnosti, zbožnosti a lásky k blížnemu a v súlade so zásadami a princípmi katolíckeho učenia.

    Privítame akékoľvek návrhy na zlepšenie školského prostredia, nápady na skvalitnenie podmienok a vzájomných vzťahov.

    Sme presvedčení, že duch školy, život v triedach a celková atmosféra nie sú len záležitosťou pedagógov ale aj Vás- rodičov. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa nám podarí vybudovať modernú školu, rodinného charakteru.

     

  • Kontakty

   • Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
   • apostolapavla@gmail.com
   • +42144 5623480 - zborovňa; +42144 5514522 - ekonóm; 0911932714 - RŠ
   • Ul. J. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš
   • 170 600 79
   • apostolapavla@gmail.com
   • apostolapavla@gmail.com
   • telefón školská jedáleň - 0903 982 520
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje