• zatiaľ žiadne údaje
  • Fotoalbum
  • 2% DANE
  • Školský časopis
  • Úspechy a ocenenia
  • Prihlásenie
  • TSV moduly - Nordic walking
   • TSV moduly - Nordic walking

   • 10. 11. 2023
   • Certifikovaný inštruktor SNWA PaedDr. Michal ŠerfelMŠVVaŠ SR predstavilo aj v tomto školskom roku 2023/2024 projekt AKTÍVNA ŠKOLA. Do tohto projektu, ktorý zastrešuje rôzne pohybové a športové aktivity, sa zapojila aj naša škola. MODULY sú projekt zameraný na jednu časť Aktívnej školy, my sme sa v rámci telesnej a športovej výchovy zamerali na nordic walking.

    Hodiny viedol certifikovaný inštruktor PaedDr. Michal Šerfel zo Slovenskej asociácie Nordic Walking. Zatiaľ sa uskutočnili hodiny pre štvrtákov a starších žiakov z druhého stupňa.

   • TSV moduly - Nordic walking : Čítať viac
  • Rok kresťanskej kultúry - Levoča
   • Rok kresťanskej kultúry - Levoča

   • 8. 11. 2023
   • Dňa 20. 10 sa žiaci 9., 7. a 5. ročníka zúčastnili na exkurzii - Klenoty kresťanskej kultúry Spišskej diecézy v LEVOČI. Za sprievodu odborného výkladu si prezreli jeden z najkrajších gotických chrámov na Slovensku, ktorý je jedinečný svojím kultúrnym dedičstvom. Prezreli si prácu nášho najvýznamnejšieho gotického rezbára Jána Pavla, oboznámili sa so špecifikami jeho tvorby, vďaka ktorým sú tieto diela jednoznačne pripisované práve do jeho dielne. Okrem gotických oltárov sa oboznámili aj s prvou ľudovou bibliou – freskami moralít a legendou sv. Doroty, taktiež s barokovými oltármi a zlatníckymi prácami Jana Szilassyho. Ďalšou zastávkou bola bazilika Navštívenia na Mariánskej hore, kde sme mohli spoločne sláviť sv. omšu v nádhernom tichu na svätom mieste.

   • Rok kresťanskej kultúry - Levoča : Čítať viac
  • Sviečka za nenarodené deti
   • Sviečka za nenarodené deti

   • 6. 11. 2023
   • 2. novembra v deň spomienky na všetkých verných zosnulých si spomíname na všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť.

    Sviečka za nenarodené deti je celoslovenská osvetová kampaň Fóra života. Pozýva spomenúť si na nenarodené deti, zapáliť sviečku a pomodliť sa, ako tichú spomienku v nežnom plameni. Sviečka nás scitlivuje, aby sme vnímali bolesť a smútok tých, ktorí o svoje bábätká prišli pred ich narodením, dodali im nádej a pomáhali liečiť ubolené srdcia.

   • Sviečka za nenarodené deti: Čítať viac
  • Ako byť šťastný? – duchovná obnova
   • Ako byť šťastný? – duchovná obnova

   • 6. 11. 2023
   • Vo štvrtok 2. novembra 2023 sme v našej škole prežívali duchovnú obnovu s uvedenou témou, aktuálnou nielen v týchto dňoch. Viedol ju pán kaplán Pavol Drdák.

    Ako byť šťastný? Zvoliť si to, čo je dobré. Je to veľmi ťažké, ale dá sa to zvládnuť vtedy, keď v našom živote bude Boh na prvom mieste. ON mi „povie“, čo je dobro. Pán Ježiš nám ukázal cestu: milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.... Pán Ježiš nám prikázal milovať aj nepriateľov. A hľadať spôsob, aby sme aj iných odvrátili od zla a priviedli ich na správnu cestu.

   • Ako byť šťastný? – duchovná obnova: Čítať viac
  • Farebný týždeň - podporujeme misie
  • Farebný mesiac – misijný október
   • Farebný mesiac – misijný október

   • 25. 10. 2023
   • Počas mesiaca október sme sa v škole zapojili do Farebného mesiaca (farby piatich kontinentov) a modlili sme sa za misie a misionárov. Každé ráno pred vyučovaním v školskej kaplnke sa vždy jedna trieda modlila desiatok ruženca. Vo štvrtok, kedy býva ráno v kaplnke svätá omša, sme sa modlili desiatok ruženca spoločne vonku pred začatím hier alebo na Biblickom krúžku.

   • Farebný mesiac – misijný október: Čítať viac
  • Spišská diecéza má svojho biskupa
   • Spišská diecéza má svojho biskupa

   • 24. 10. 2023
   • Po troch rokoch má Spišská diecéza svojho biskupa. V sobotu 21. októbra 2023 sa ním stal Mons. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli a emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

   • Spišská diecéza má svojho biskupa: Čítať viac
  • Milión detí sa modlí ruženec
   • Milión detí sa modlí ruženec

   • 20. 10. 2023
   • Dňa 18. októbra 2023 sme sa aj v našej základnej škole zapojili do celosvetovej modlitebnej kampane Milión detí sa modlí ruženec. Počas druhej vyučovacej hodiny sa pri modlitbe ruženca vystriedali v kaplnke žiaci všetkých ročníkov spolu s vyučujúcimi. Desiatok ruženca začali krátkym zamyslením, pokračovali modlitbou a zakončili prijatím kňazského požehnania, ktoré udelil pán kaplán Pavol Drdák. Na záver sa pomodlili zasväcujúcu modlitbu k Panne Márii. Celosvetovo sa v tento deň k modlitbe ruženca prihlásilo a modlilo 1 008 592 detí.

   • Milión detí sa modlí ruženec: Čítať viac
  • Farebný týždeň - podporujeme misie
   • Farebný týždeň - podporujeme misie

   • 19. 10. 2023
   • Počas mesiaca október sa v škole zapájame do Farebho mesiaca a modlíme sa za misie a misionárov. Aktivity piatich farieb kontinentov sveta, sú rozdelené na celý mesiac po jednotlivých týždňoch. Pápežovi Františkovi veľmi záleží na misiách a preto nás pozýva, aby sme boli misionármi na mieste, kde žijeme. Misia je radostná – a aj my chceme našou radosťou oslovovať iných pre vieru v Boha. Ako kresťania máme všetci poslanie – zdieľať Božiu lásku s celým svetom. Nikto nie je príliš mladý ani príliš malý na to, aby sa na tom nemohol podieľať. Prostredníctvom Farebho týždňa v dňoch 23.- 27.10 si v našej škole pripomíname, že patríme do celosvetovej Božej rodiny.

   • Farebný týždeň - podporujeme misie: Čítať viac
 • Štvrtok 30. 11. 2023