• Dobrá novina – koledovanie detí

    Radostnú zvesť o narodení Mesiáša, ktorú si pastieri vypočuli od anjelov, ohlasovali koledníci Dobrej noviny aj v našej škole v piatok 21. 12. 2018. Kolednícky program, ktorý si pripravili, predstavili ostatným žiakom v telocvične školy. Vyzbierané peniaze budú použité na podporu viacerých rozvojových projektov, vytvárajúcich podmienky pre dôstojný život detí, mládeže a rodín v krajinách subsaharskej Afriky – v
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

     • Šaliansky Maťko

      10. 1. 2019

      Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Na druhom mieste v prvej kategórii sa umiestnil Matej Rúfus, v druhej kategórii na druhom mieste sa umiestnila Sabína Sofia Szuperáková.

    • Bože, chráň našu školu....
     • Bože, chráň našu školu....

      10. 1. 2019

      Bože, chráň našu školu....

      V mene Božom sme začali nový kalendárny rok 8. januára 2019 rannou svätou omšou v kaplnke. Pán kaplán Holík nás v kázni povzbudil k prežívaniu Vianoc počas celého nasledujúceho roku. Pripomenul slovami pápeža Františka, že Ježiš sa narodil v Betleheme. Tam, v dome chleba, sa Boh rodí v jasliach, teda v kŕmidle. Akoby nám vravel: hľa tu som pre vás, ako vaše jedlo. Ponúka sa nám za pokrm; nedáva niečo, ale seba samého. Ježiš aj nám vraví: „Vezmite a jedzte. Toto je moje telo“ (Mt 26,26).

    • Dobrá novina
     • Dobrá novina

      21. 12. 2018

      Dobrá novina – koledovanie detí

      Radostnú zvesť o narodení Mesiáša, ktorú si pastieri vypočuli od anjelov, ohlasovali koledníci Dobrej noviny aj v našej škole v piatok 21. 12. 2018. Kolednícky program, ktorý si pripravili, predstavili ostatným žiakom v telocvične školy. Vyzbierané peniaze budú použité na podporu viacerých rozvojových projektov, vytvárajúcich podmienky pre dôstojný život detí, mládeže a rodín v krajinách subsaharskej Afriky – v Ugande, Keni, Južnom Sudáne, Rwande, Etiópii, Kamerune a Tanzánii.

    • Vianočné tvorivé dielne
     • Vianočné tvorivé dielne

      21. 12. 2018

      Dňa 12.12.2018 sa žiaci 1.-5. ročníka zúčastnili v Katolíckom dome tvorivých dielní. V spolupráci rodičov a priateľov školy vyrábali rôzne vianočné výrobky, ktoré sa predávali na Charitatívnom jarmoku. Žiaci háčkovali, šili, vyrábali vianočné ozdoby, vence, svietniky, piekli oblátky, zdobili medovníky.

    • Vianočný jarmok
     • Vianočný jarmok

      21. 12. 2018

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa v 3. adventnú nedeľu pristavili pri našich stánkoch a podporili nás dobrým slovom, milým úsmevom a finančným príspevkom. Peniaze budú použité na misie a pre potreby žiakov školy.

    • Tetrapaková liga
     • Tetrapaková liga

      19. 12. 2018

      V súťaží „ Tetrapaková liga 2018“ získala naša škola 3. miesto, s priemerom 1,67 kg na žiaka. Všetkým, ktorí sa do umývania a zbierania tetrapakov zapojili, srdečne ďakujeme.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Zvonenia

   Piatok 18. 1. 2019
  • Fotogaléria

   • Bože, chráň našu školu....
   • Dobrá novina
   • Vianočné tvorivé dielne
   • Vianočný jarmok
   • Londýn
   • Deň nevidiacich
   • Agape
   • Deň vedy a techniky na GMMH.
   • Pečenie s Rusinom