• Fotoalbum
  • 2% DANE
  • Školský časopis
  • Úspechy a ocenenia
  • Prihlásenie
   • Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš

   • Podľa Školského semaforu sa naša škola nachádza v zelenej fáze (všetky triedy sa vzdelávajú prezenčne v škole).

   • Milión detí sa modlí ruženec 2021
    • Milión detí sa modlí ruženec 2021

     V pondelok 18. októbra 2021 sme sa na výzvu pápežskej nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi - ACN opäť pripojili k celosvetovej modlitebnej iniciatíve „Milión detí sa modlí ruženec“. Dnes viac, ako kedykoľvek predtým potrebujeme dôveryplnú modlitbu nevinných a čistých sŕdc, Máriiných detí, ktoré sa otvárajú Božej pomoci a jeho požehnaniu. Veríme, že ňou rozdúchame plameň viery v silu modlitby a vyprosíme jednotu a mier, pripomenúc si slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.

   • RecykloHRY
    • RecykloHRY

     Naša škola sa už niekoľko rokov aktívne zapája do mnohých recyklačných programov. Jedným z nich je aj projekt s názvom „RECYKLOHRY“. Je to školský recyklačný program, ktorý učí žiakov ako správne nakladať s odpadmi, triediť a následne recyklovať vyradené elektrozariadenia a batérie. Tieto témy zahŕňame do výučby tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

   • ZBER PAPIERA
    • ZBER PAPIERA

     Dňa 22.9.2021 (streda) sa v ranných hodinách od 7.00 do 8.00 uskutoční v areáli našej školy zber papiera. Papier treba nosiť zbalený, najlepšie odvážený, vytriedený, bez kartónov. Kontajner bude pristavený pravdepodobne celé doobedie, v prípade nutnosti môžete doniesť papier najneskôr do 11.30. Zároveň prebehne súťaž tried v zbere papiera.

   • Stretli sme sa s pápežom Františkom
    • Stretli sme sa s pápežom Františkom

     V dňoch 12. až 15. septembra 2021 Slovensko privítalo viditeľnú hlavu Cirkvi – pápeža Františka. Počas štyroch dní absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, židovskej, rómskej komunity a mladými. Okrem Šaštína, kde slávil svätú omšu, navštívil Bratislavu, Košice a Prešov. Motto tejto návštevy znelo: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.

 • Nedeľa 24. 10. 2021
   • Kontakty

    • Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
    • apostolapavla@gmail.com
    • +42144 5623480 - zborovňa; +42144 5514522 - ekonóm; 0911932714 - RŠ
    • Ul. J. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš
    • 170 600 79
    • apostolapavla@gmail.com
    • apostolapavla@gmail.com
    • telefón školská jedáleň - 0903 982 520
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje