•  

    Naša škola vytvára kresťanské rodinné spoločenstvo. Charakteristickým znakom školy je vytváranie prostredia dobrého spolužitia, ktoré je preniknuté duchom evanjelia, slobody myslenia a lásky. Program školy je zameraný predovšetkým na výchovu človeka, aby zodpovedal za svoju prácu i za seba, aby počúval a rešpektoval svojho blížneho, mal úctu k sebe i ostatným, bol ústretový a slušný, objektívne posudzoval svoje schopnosti.

    Škola je zameraná na výučbu cudzieho jazyka s ohľadom na schopnosti žiakov, ako aj na  zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT. Zabezpečujeme podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech v rámci svojich možností.

    Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, ale aj rýchlo a účinne riešiť problémy.

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
   • apostolapavla@gmail.com
   • +42144 5623480 - zborovňa; +42144 5514522 - ekonóm; 0911932714 - RŠ
   • Ul. J. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš
   • 170 600 79
   • apostolapavla@gmail.com
   • apostolapavla@gmail.com
   • telefón školská jedáleň - 0903 982 520
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje