• Školský poradca

     • Termín Testovania 5: 18. mája 2022 (streda)

      Termín Testovania 9: 6. apríla 2022 (streda) 

       

      Termíny prijímacích pohovorov 

      Talentové skúšky - 15.3. - 30.4.2022

      1. kolo 1. termín prijímacích pohovorov – 9.5.2022

      1. kolo 2. termín prijímacích pohovorov – 12.5.2022

      2. kolo prijímacích pohovorov – 21.6.2022

       
     • Základné činnosti školského poradcu

     • poradenská, konzultačná, informačná činnosť:

      - konzultácie a poradenstvo žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a 

      - vzdelávacích problémov (v spolupráci s triednym učiteľom a školským špeciálnym pedagógom),

      - poradenstvo v oblasti prevencie delikventného a problémového správania žiakov (v spolupráci s triednym učiteľom a koordinátorom prevencie drogových závislosti),

      koordinačná a vyhodnocovaco-analytická činnosť:

      - prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,

      - komunikácia a vzájomná výmena skúseností medzi výchovným poradcom, pedagogickými zamestnancami a vedením školy,

      prieskumná a selektívna činnosť:

      - uskutočňovanie vlastnej diagnostickej činnosti u žiakov, ktorí vyžadujú z výchovných, 

      - vzdelávacích a sociálnych dôvodov zvláštnu pozornosť (v spolupráci s triednymi učiteľmi)

      - o vedenie evidencie a dokumentácie o vyššie spomínaných žiakoch.

       
   • Lorem ipsum dolor

     • Školský poradca
     • J. Kultanová

      kultanova.jar@centrum.sk

     • Školskí asistenti:
     • Jana Hadušovská

      Klementína Nemcová

      Ester Dunajová

     • Špeciálny pedagóg
     • Vladimíra Koscisová

     • Konzultačné hodiny
     • Utorok:

      od 11:00 do 14:00

      Ostatné termíny po dohode.

     • Termíny prijímacích pohovorov
     • Talentové skúšky - 15.3. - 30.4.2022

      1. kolo 1. termín prijímacích pohovorov – 9.5.2022

      1. kolo 2. termín prijímacích pohovorov – 12.5.2022

      2. kolo prijímacích pohovorov – 21.6.2022

     • Termíny testovania
     • Termín Testovania 5:          18. mája 2022 (streda)

      Termín Testovania 9:          6. apríla 2022 (streda) 

       

  • Kontakty

   • Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš
   • apostolapavla@gmail.com
   • +42144 5623480 - zborovňa; +42144 5514522 - ekonóm; 0911932714 - RŠ
   • Ul. J. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš
   • 170 600 79
   • apostolapavla@gmail.com
   • apostolapavla@gmail.com
   • telefón školská jedáleň - 0903 982 520
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje