• Šaliansky Maťko

    • 10. 1. 2019
    • Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Na druhom mieste v prvej kategórii sa umiestnil  Matej Rúfus, v druhej kategórii na druhom mieste sa umiestnila Sabína Sofia Szuperáková.

   • Bože, chráň našu školu....
    • Bože, chráň našu školu....

    • 10. 1. 2019
    • Bože, chráň našu školu....

     V mene Božom sme začali nový kalendárny rok 8. januára 2019 rannou svätou omšou v kaplnke. Pán kaplán Holík nás v kázni povzbudil  k prežívaniu Vianoc počas celého nasledujúceho roku. Pripomenul slovami pápeža Františka, že Ježiš sa narodil v Betleheme. Tam, v dome chleba, sa Boh rodí v jasliach, teda v kŕmidle. Akoby nám vravel: hľa tu som pre vás, ako vaše jedlo. Ponúka sa nám za pokrm; nedáva niečo, ale seba samého. Ježiš aj nám vraví: „Vezmite a jedzte. Toto je moje telo“ (Mt 26,26). 

     Boh sa robí maličkým, aby bol naším jedlom. Keď sa sýtime ním, chlebom života, môžeme sa znovuzrodiť v láske. Ježiš privádza človeka domov, aby sa stal príbuzným svojho Boha, a bratom svojho blížneho.

     Pán vie, že každý deň potrebujeme potravu. Preto sa nám ponúkol každý deň svojho života – od kŕmidla v Betleheme až po kríž na Golgote. A ešte aj dnes sa na oltári stáva Chlebom, ktorý sa láme pre nás: klope na naše dvere.

     Po svätej omši pán kaplán požehnal všetky triedy, odborné učebne a ostatné miestnosti školy. Zveril nás do Božej ochrany a spoločne sme prosili o silu prežívať spoločenstvo s Ním a žiť vo svornosti a láske.

   • Dobrá novina
    • Dobrá novina

    • 21. 12. 2018
    • Dobrá novina – koledovanie detí

     Radostnú zvesť o narodení Mesiáša, ktorú  si pastieri vypočuli od anjelov, ohlasovali koledníci Dobrej noviny aj  v našej škole v piatok 21. 12. 2018. Kolednícky program, ktorý si pripravili, predstavili ostatným žiakom v telocvične školy. Vyzbierané peniaze budú použité na podporu viacerých rozvojových projektov, vytvárajúcich podmienky pre dôstojný život detí, mládeže a rodín v krajinách subsaharskej Afriky – v Ugande, Keni, Južnom Sudáne, Rwande, Etiópii, Kamerune a Tanzánii.

     Štedrých darcov nech odmení Pán.  

     Ďakujeme.

   • Vianočné tvorivé dielne
    • Vianočné tvorivé dielne

    • 21. 12. 2018
    • Dňa 12.12.2018 sa žiaci 1.-5. ročníka zúčastnili v Katolíckom dome tvorivých dielní. V spolupráci rodičov a priateľov školy vyrábali rôzne vianočné výrobky, ktoré sa predávali na Charitatívnom jarmoku. Žiaci háčkovali, šili, vyrábali vianočné ozdoby, vence, svietniky,  piekli oblátky,  zdobili medovníky.

   • Vianočný jarmok
    • Vianočný jarmok

    • 21. 12. 2018
    • Ďakujeme všetkým, ktorí sa v 3. adventnú nedeľu pristavili pri našich stánkoch a podporili nás dobrým slovom, milým úsmevom a finančným príspevkom. Peniaze budú použité na misie a pre potreby žiakov školy.

   • Tetrapaková liga
    • Tetrapaková liga

    • 19. 12. 2018
    • V súťaží „ Tetrapaková liga 2018“ získala naša škola 3. miesto, s priemerom 1,67 kg na žiaka. Všetkým, ktorí sa do umývania a zbierania tetrapakov zapojili, srdečne ďakujeme.

    • Olympiáda v Anglickom jazyku

    • 19. 12. 2018
    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2018/2019

     Dňa 14. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci s vynikajúcimi výsledkami si otestovali svoje schopnosti v tomto v Európe najpoužívanejšom cudzom jazyku (gramatika, slovná zásoba, posluch s porozumením, čítanie s porozumením, picture story, role play). Súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii 1A súťažili vybraní žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka a v kategórii 1B súťažili vybraní žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Podrobné výsledky nájdete v sekcii Úspechy našich žiakov.

    • Šaliansky Maťko

    • 11. 12. 2018
    • Dňa 19.11.2018 sme uskutočnili školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci  súťažili v troch kategóriách.

     1. kategória:

     1. miesto -  Matej Rúfus

     2. miesto - Tomáš Kán

      

     2. kategória:

     1. miesto -  Sabína Szuperáková

     2. miesto – Filip Marko Szuperák

     3. miesto – Beata Kultanová

   • Vianočný charitatívny jarmok
    • Vianočný charitatívny jarmok

    • 6. 12. 2018
    • Pozývame Vás na Vianočný charitatívny jarmok, ktorý organizuje ZŠ Apoštola Pavla. Jarmok bude v tretiu adventnú nedeľu 16.12.2018 v čase od 7.30 do 12.30 hod. Pri obidvoch vchodoch do kostola budú žiaci ponúkať svoje výrobky a tiež vianočné pečivo a vianočné oplátky. Príďte sa na nás pozrieť a podporiť našu katolícku ZŠ a pomôcť prenasledovaným kresťanom. 

     Nech dobrý Pán odmení Vašu dobrotu a štedrosť. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.

    • ADVENT 2018 - Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť

    • 3. 12. 2018
    • Počas tohtoročného Adventu sa budeme stretávať v kaplnke pri modlitbe Anjel Pána. Sprevádzať nás budú slová z knihy proroka Izaiáša o výhonku z kmeňa Jesseho (porov Iz 11,1). Výhonok - konáre stromu - budeme zapĺňať postavami zo Svätého písma. Pôjde o postavy (Abrahám, Izák, Jakub, Jozef, Mojžiš...), ktoré boli predchodcami Pána Ježiša, očakávali a pripravovali na jeho príchod a „aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale z diaľky to videli a pozdravovali; a vyznávali“ (Hebr 11,13). Boh plnil prisľúbenia, ktoré im dával a naplno sa splnili narodením Božieho syna Ježiša Krista.

     Našou modlitbou chceme aj v tomto roku prispieť k požehnanému prežitiu Adventného obdobia a k duchovnej príprave na sviatky narodenia Pána.

   • Deň vedy a techniky na GMMH.
    • Deň vedy a techniky na GMMH.

    • 3. 12. 2018
    •  Dňa 7.11.2018 sme si v rámci osláv storočnice Gymnázia Michala Miloslava Hodžu  a Týždňa vedy a techniky s našimi žiakmi vyskúšali zaujímavé 
     chemické pokusy a spoločne strávili príjemné bádateľské chvíle.

   • Pečenie s Rusinom
    • Pečenie s Rusinom

    • 28. 11. 2018
    • V utorok a štvrtok boli žiaci 1. stupňa vo veľkej kuchyni u pána Rusinu. Deti si upiekli chutné muffiny, ktoré si dozdobili krémom a ovocím. S veľkou chuťou ich aj zjedli.

   • Bábkové divadlo
    • Bábkové divadlo

    • 28. 11. 2018
    • Dňa 26.10. žiaci 1. stupňa  navštívili v Žiline bábkové divadlo s názvom Veselý sloník. Cesta vlakom, prechádzka mestom aj samotné predstavenie boli poučné a mali sme aj umelecký zážitok.

   • Medové raňajky
    • Medové raňajky

    • 26. 11. 2018
    • V piatok 23.11. sa v našej škole konal už 3. ročník akcie MEDOVÉ RAŇAJKY. Jej cieľom je ponúknuť deťom tradičné zdravé potraviny domáceho pôvodu a upozorniť deti v materských a základných školách, ale aj širokú verejnosť na dôležitosť raňajok a zdravého stravovania. Naše deti si pochutnali na výbornom mede z Liptova, o ktorý sa postarala pani učiteľka Nádašdyová a manželom.

   • Okresné kolo v bedmintone žiakov - Okresné kolo
    • Okresné kolo v bedmintone žiakov - Okresné kolo

    • 14. 11. 2018
    • Nový úspech našej školy:

     2. miesto: Marek Baláž a Matúš Holzer

     Súťaž: Okresné kolo v bedmintone žiakov
     Kolo: Okresné kolo

     Dňa 8.11. 2018 sme sa zúčastnili na okresnom kole v bedmintone žiakov ZŠ v Bobrovci. Deviataci Marek Baláž a Matúš Holzer v silnej konkurencii desiatich družstiev získali skvelé druhé miesto. Obom gratulujeme!

   • Šachový turnaj - Okresné kolo
    • Šachový turnaj - Okresné kolo

    • 14. 11. 2018
    • Nový úspech našej školy:

     : 1. miesto Tomáš Kossuth

     Súťaž: Šachový turnaj
     Kolo: Okresné kolo

     Dňa 25. októbra 20018 sa uskutočnili školské majstrovstvá okresu Liptovský Mikuláš v zrýchlenom šachu. Naša škola mala na tejto súťaži iba jedného súťažiaceho – Tomáša Kossutha z 8. ročníka. Tomáš získal vo svojej kategórii 1. miesto, za čo mu gratulujeme a zároveň držíme palce na krajskom kole v Čadci.

   • Oznam o riaditeľskom voľne
    • Oznam o riaditeľskom voľne

    • 7. 11. 2018
    • Dňa 21. 11. 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5 - 2018.

     Z uvedeného dôvodu riaditeľka ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom 6. a 7. ročníka z organizačných a technických dôvodov na deň 21. 11. 2018 (streda) riaditeľské voľno.

     Odhlášku obedov na tento deň škola zabezpečila.

    • Deti pre Sýriu

    • 5. 11. 2018
    • Poznáme mená víťazov súťaže DETI PRE SÝRIU

     Odborná komisia, ktorá hodnotila detskú výtvarnú súťaž DETI PRE SÝRIU, rozhodla o menách víťazov. Súťaž vyhlásila národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi pri príležitosti tohtoročného Dňa detí.

     „Súťaž sme venovali sýrskym deťom. Aj takto sme upriamili pozornosť slovenských detí na ukradnuté detstvo a mladosť ich rovesníkov v blízkovýchodnej Sýrii. - povedala riaditeľka slovenskej národnej kancelárie Martina Hatoková.

     V 2. kategórii, určenej pre žiakov druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, odborná komisia, ktorú tvorili štyria výtvarní pedagógovia a jeden zástupca ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, udelila Pavlovi Rendkovi, žiakovi 5.ročníka  Cenu poroty za vyjadrenie emócie výtvarnému dielu s názvom : „Modlitba za Sýriu“.

     Víťazné i mnohé zaslané práce čaká putovná výstava. Tá bude prebiehať od novembra 2018 do konca januára 2019 a finančný výťažok z nej bude použitý na konkrétny projekt pomoci deťom v Sýrii. 

   • Deň jablka
    • Deň jablka

    • 5. 11. 2018
    • Jablkové hody

      

     V týždni od 23.do 26.10. sa uskutočnili v našej škole Jablkové hody ako pripomenutie Svetového dňa výživy a Dňa pôvodnej odrody jabĺk. Počas veľkej prestávky predávali v týchto dňoch siedmaci a členovia detskej rady za symbolickú cenu 50 centov dobroty z jabĺk, ktoré vlastnoručne upiekli v školskej kuchynke.  Výťažok vo výške 136 € poputuje organizácii ACN – Pomoc trpiacej cirkvi, ktorej poslaním je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci Cirkvi všade tam, kde je prenasledovaná, utláčaná terorom a násilím alebo kde trpí hmotnou núdzou.

    • Poludnica

    • 26. 10. 2018
    • Do galérie Poludnica boli pridané fotografie.

     Túlavé topánky

     V sobotu 20. októbra krúžok Túlavé topánky uskutočnil už svoju druhú túru v jesennom období. Vybrali sme sa do masívu Poludnice, keďže je to vrch, na ktorý sa každý deň pozeráme z okien našich tried. Poludnicu sme preskúmali z oboch strán, severnej aj južnej, z jednej strany sme na ňu vystúpili a druhou sme zostupovali. Naskytli sa nám nádherné pohľady na jesennú prírodu, ktorá hrala všetkými farbami a bola ešte umocnená hmlou, ktorá nás sprevádzala po celý čas strávený na túre. Preskúmali sme niekoľko jaskýň, ktoré sme našli cestou a obdivovali sme skalné vápencové útvary vytvorené prírodou pred miliónmi rokov. Cestou sme urobili veľa pekných fotografií, ktoré si môžete prezrieť vo fotogalérii.