• Filozofia Aktívnej školy

   •  

    POZRIME SA NA POHYB INAK

    Aktívna škola predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Podstatou konceptu je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú Časti Aktívnej školy. Poznať mieru ich využívania a byť schopný reagovať na tento stav podniknutím krokov, pomôže zlepšiť kvalitu alebo kvantitu pohybu na škole. 

    Tento prístup predstavuje novú kultúru prístupu škôl k pohybu na školách a zdravému životnému štýlu žiakov. Zároveň vyzýva všetkých Aktérov Aktívnej školy k participácii.

   • Čo sú Moduly

    Moduly sú projekt MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je skvalitniť hodiny telesnej a športovej výchovy prostredníctvom inovatívneho obsahu a zaujímavých vzdelávacích metód. Projekt koordinovane prepája prostredie škôl s prostredím športových zväzov, klubov a organizácií. Okrem skvalitnenia hodín TSV je jeho cieľom ukázať žiakom možnosti a spôsoby trávenia voľného času. V neposlednom rade inšpiruje a motivuje pedagógov využívať inovatívne metódy, pomáha im napredovať v kariérnom raste.

     

    Čo je jeden modul

    Jeden modul predstavuje ucelený tematický blok 6 vyučovacích hodín. Ktoré priamo na hodine TSV spolu s triednou učiteľkou odučí profesionálny tréner alebo inštruktor (tzv. Poskytovateľ). Modul musí byť odučený na všetkých školách rovnako a štandardizovane. Musí byť primeraný vekovej kategórií a nadväzovať na učebné osnovy. Za poskytnutý Modul škola neplatí žiadny poplatok.

     
 • TSV Moduly na našej škole:

  šk. rok 2022/2023              Tanečná TSV pre mladších žiakov (Hip Hop)

  šk. rok 2023/2024              Nordic walking pre mladších i starších žiakov