• 2022/2023

   • Krajské kolo

     • Beáta Kultanová

     • úspešný riešiteľ - 5. miesto
     • Dejepisná olympiáda · Krajské kolo · 2022/2023
     • Andrej Kultan

     • úspešný riešiteľ - 12. miesto
     • Dejepisná olympiáda · Krajské kolo · 2022/2023
   • Okresné kolo

     • Beáta Kultanová

     • 2. miesto - vrh guľou
     • Atletika · Okresné kolo · 2022/2023
     • Matej Pecucha

     • úspešný riešiteľ - 3. miesto ktg G
     • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Michal Makovič

     • úspešný riešiteľ - 6. miesto ktg G
     • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Beáta Kultanová

     • úspešný riešiteľ - 6. miesto ktg E
     • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Andrej Kultan

     • úspešný riešiteľ - 9. miesto
     • Matematická olympiáda Z6 - Z8 · Okresné kolo · 2022/2023
     • Jaroslav Dobiš

     • úspešný riešiteľ - 18. miesto
     • Matematická olympiáda Z6 - Z8 · Okresné kolo · 2022/2023
     • Michal Budiský

     • 3. miesto P4
     • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Matej Pecucha

     • 4. miesto P5
     • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Andrej Kultan

     • 5. miesto P7
     • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • Alica Červeňová

     • 2. miesto I. ktg. próza
     • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2022/2023
     • Matej Kultan

     • 2. miesto I. ktg. poézia
     • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2022/2023
     • Tadeáš Šrámek

     • 2. miesto II. ktg. próza
     • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2022/2023
     • Andrej Kultan

     • 1. miesto ktg. E
     • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • 1. + 2. miesto - postup na KK 3.4.2023
     • Beáta Kultanová

     • 2. miesto ktg. C
     • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • 1. + 2. miesto - postup na KK 3.4.2023
     • Jaroslav Dobiš

     • 4. miesto ktg. D
     • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
     • 1. + 2. miesto - postup na KK 3.4.2023
     • Matej Pecucha

     • 2.-3 miesto ÚR Z5
     • Matematická olympiáda Z5, Z9 · Okresné kolo · 2022/2023
     • Marco Andrej Baník

     • 12. miesto ÚR Z5
     • Matematická olympiáda Z5, Z9 · Okresné kolo · 2022/2023
     • Lenka Gregušová

     • 7. miesto NR Z9
     • Matematická olympiáda Z5, Z9 · Okresné kolo · 2022/2023