• Príjimacie pohovory na stredné školy 2018/2019

    • Verziu publikácie " Ako na strednú školu" spolu so zoznamom všetkých slovenských stredných škôl nájdete na stránkach Ústavu informácií a prognóz školstva ( UIPŠ). Pre nerozhodných a nerozhodnutých rodičov aj žiakov  je určený portál www.komposyt.sk.Ostatné podrobnosti v nasledujúcom texte.

     Dôležité dátumy a údaje pre príjimacie skúšky

     Do 6.12.2019 - nahlásiť možnú zmenu školy / škôl

     Do 4.2.2019  doniesť prehľad  " Úspech v súťažiach a olympiádach" za jednotlivé školské roky.

     Talentové skúšky

     • Vypísanú prihlášku dostane žiak 11.2.2019.
     • Skontrolovať 1. stranu prihlášky, na zadnej strane podpísať rodič aj žiak a vyplniť aktuálny dátum.
     • U detskej lekárky potvrdiť prihlášku / prihlášky
     • Do 15.2. 2019 doručiť prihlášku  výchovnej poradkyni.
     • Ak sa žiak zapájal do mimoškolských aktivít, doložiť spolu s prihláškou kópie diplomov, potvrdenia o návšteve športového klubu, jazykovej školy, ZUŠ ( len v prípade, ak sa hlási na umeleckú strednú školu)...

     To isté platí aj pre netalentové prijímacie skúšky. ( Menia sa iba termíny - viď časť Termíny )