• 2017/2018
  • Všetky súťaže
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018 / 2019

  • Celoštátne kolo

    • Pavol Rendko
    • Deti pre Sýriu · Celoštátne kolo · 2018 / 2019
  • Okresné kolo

    • 2. miesto Matej Rúfus 1. kategória
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • 2. miesta Sabína Sofia Szuperáková 2. kategória
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • 1, miesto Viktoria Matyusová
    • Vianočné preteky v plávaní · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Dňa 18. 12. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na vianočných pretekoch v plávaní. Úspešná bola Viktória Matyusová, ktorá sa na stupne víťazov postavila až trikrát. Získala 1. miesto v disciplíne 50 m prsia, 2. miesto za 50 m znak a 3. miesto za 50 m kraul. Viktórii gratulujeme a sme na ňu hrdí.
    • 2, miesto Viktoria Matyusová
    • Vianočné preteky v plávaní · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Dňa 18. 12. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na vianočných pretekoch v plávaní. Úspešná bola Viktória Matyusová, ktorá sa na stupne víťazov postavila až trikrát. Získala 1. miesto v disciplíne 50 m prsia, 2. miesto za 50 m znak a 3. miesto za 50 m kraul. Viktórii gratulujeme a sme na ňu hrdí.
    • 3, miesto Viktoria Matyusová
    • Vianočné preteky v plávaní · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Dňa 18. 12. 2018 sa naši žiaci zúčastnili na vianočných pretekoch v plávaní. Úspešná bola Viktória Matyusová, ktorá sa na stupne víťazov postavila až trikrát. Získala 1. miesto v disciplíne 50 m prsia, 2. miesto za 50 m znak a 3. miesto za 50 m kraul. Viktórii gratulujeme a sme na ňu hrdí.
    • 1. miesto Beáta Kultánová
    • Vianočná latka · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • 2. miesto Marek Baláž a Matúš Holzer
    • Okresné kolo v bedmintone žiakov · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Dňa 8.11. 2018 sme sa zúčastnili na okresnom kole v bedmintone žiakov ZŠ v Bobrovci. Deviataci Marek Baláž a Matúš Holzer v silnej konkurencii desiatich družstiev získali skvelé druhé miesto. Obom gratulujeme!
    • 1. miesto Tomáš Kossuth
    • Šachový turnaj · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Dňa 25. októbra 20018 sa uskutočnili školské majstrovstvá okresu Liptovský Mikuláš v zrýchlenom šachu. Naša škola mala na tejto súťaži iba jedného súťažiaceho – Tomáša Kossutha z 8. ročníka. Tomáš získal vo svojej kategórii 1. miesto, za čo mu gratulujeme a zároveň držíme palce na krajskom kole v Čadci.
  • Školské kolo

    • 1B kategŕia

    • 1A kategória
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 1. miesto: Peter Ševčík VIII. roč.

    • 1. miesto: Simona Štefanicová VII.roč.
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 2. miesto: Dorota Smiešková IX. roč.

    • 2. miesto: Patrícia Marková V. roč.
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 3. miesto: Tatiana Korčeková IX. roč.

    • 3. miesto: Juliana Bellušová VII. roč.
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 1. miesto: Simona Štefanicová VII.roč.
    • ŠK olympiády v ANJ · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 2. miesto: Patrícia Marková V. roč.
    • ŠK olympiády v ANJ · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 3. miesto: Juliana Bellušová VII. roč.
    • ŠK olympiády v ANJ · Školské kolo · 2018 / 2019
  • 2017 / 2018

  • Regionálne kolo

    • Martin Kovalčík
    • Biblická olympiáda · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Diecézne kolo Biblickej olympiády
     V utorok 24. apríla 2018 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategórii základných škôl. Tento školský rok bol už 17. ročníkom olympiády. V rámci diecézy sa do súťaže sa zapojilo 100 základných.
     Víťazi dekanátneho kola, ktoré sa konalo 22. 3 2018 v Ružomberku,
     postúpili do diecézneho kola.
     Súťažné družstvo našej školy tvorili žiaci Lea Hrmová – 5. ročník
     Júlia Václavová – 6. ročník
     Martin Kovalčík – 6. ročník

     V tento deň súťažilo 14 trojčlenných družstiev základných škôl za jednotlivé dekanáty. V diecéznom kole bolo 6 súťažných úloh: biblický test, posolstvo biblického textu, audio, SMS-ky a biblický obraz. Súčasťou diecézneho kola bola aj biblická scénka.

     Po zvládnutí všetkých náročných úloh naše družstvo obsadilo 13. miesto.

     Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za svedectvo, postoje a preukázané vedomosti, na nadobudnutie ktorých venovali veľmi veľa času a úsilia.

     Veríme, že čas a námahu našich súťažiacich odmení Pán nielen obohatením o množstvo zaujímavých informácií, ale predovšetkým novým povzbudením do života.
     V tento deň sme spolu zažili pekné predpoludnie v sídle našej diecézy, ale aj povzbudivé a radostné stretnutie s našim diecéznym biskupom Štefanom Sečkom.
    • Lea Hrmová
    • Biblická olympiáda · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Diecézne kolo Biblickej olympiády
     V utorok 24. apríla 2018 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategórii základných škôl. Tento školský rok bol už 17. ročníkom olympiády. V rámci diecézy sa do súťaže sa zapojilo 100 základných.
     Víťazi dekanátneho kola, ktoré sa konalo 22. 3 2018 v Ružomberku,
     postúpili do diecézneho kola.
     Súťažné družstvo našej školy tvorili žiaci Lea Hrmová – 5. ročník
     Júlia Václavová – 6. ročník
     Martin Kovalčík – 6. ročník

     V tento deň súťažilo 14 trojčlenných družstiev základných škôl za jednotlivé dekanáty. V diecéznom kole bolo 6 súťažných úloh: biblický test, posolstvo biblického textu, audio, SMS-ky a biblický obraz. Súčasťou diecézneho kola bola aj biblická scénka.

     Po zvládnutí všetkých náročných úloh naše družstvo obsadilo 13. miesto.

     Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za svedectvo, postoje a preukázané vedomosti, na nadobudnutie ktorých venovali veľmi veľa času a úsilia.

     Veríme, že čas a námahu našich súťažiacich odmení Pán nielen obohatením o množstvo zaujímavých informácií, ale predovšetkým novým povzbudením do života.
     V tento deň sme spolu zažili pekné predpoludnie v sídle našej diecézy, ale aj povzbudivé a radostné stretnutie s našim diecéznym biskupom Štefanom Sečkom.
    • Juliana Václavová
    • Biblická olympiáda · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Diecézne kolo Biblickej olympiády
     V utorok 24. apríla 2018 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategórii základných škôl. Tento školský rok bol už 17. ročníkom olympiády. V rámci diecézy sa do súťaže sa zapojilo 100 základných.
     Víťazi dekanátneho kola, ktoré sa konalo 22. 3 2018 v Ružomberku,
     postúpili do diecézneho kola.
     Súťažné družstvo našej školy tvorili žiaci Lea Hrmová – 5. ročník
     Júlia Václavová – 6. ročník
     Martin Kovalčík – 6. ročník

     V tento deň súťažilo 14 trojčlenných družstiev základných škôl za jednotlivé dekanáty. V diecéznom kole bolo 6 súťažných úloh: biblický test, posolstvo biblického textu, audio, SMS-ky a biblický obraz. Súčasťou diecézneho kola bola aj biblická scénka.

     Po zvládnutí všetkých náročných úloh naše družstvo obsadilo 13. miesto.

     Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za svedectvo, postoje a preukázané vedomosti, na nadobudnutie ktorých venovali veľmi veľa času a úsilia.

     Veríme, že čas a námahu našich súťažiacich odmení Pán nielen obohatením o množstvo zaujímavých informácií, ale predovšetkým novým povzbudením do života.
     V tento deň sme spolu zažili pekné predpoludnie v sídle našej diecézy, ale aj povzbudivé a radostné stretnutie s našim diecéznym biskupom Štefanom Sečkom.
    • Martin Kovalčík
    • Biblická olympiáda · Regionálne kolo · 2017 / 2018