• TSV moduly - Nordic walking
    • TSV moduly - Nordic walking

    • 10. 11. 2023
    • Certifikovaný inštruktor SNWA PaedDr. Michal ŠerfelMŠVVaŠ SR predstavilo aj v tomto školskom roku 2023/2024 projekt AKTÍVNA ŠKOLA. Do tohto projektu, ktorý zastrešuje rôzne pohybové a športové aktivity, sa zapojila aj naša škola. MODULY sú projekt zameraný na jednu časť Aktívnej školy, my sme sa v rámci telesnej a športovej výchovy zamerali na nordic walking.

     Hodiny viedol certifikovaný  inštruktor PaedDr. Michal Šerfel  zo Slovenskej asociácie Nordic Walking. Zatiaľ sa uskutočnili hodiny pre štvrtákov a starších žiakov z druhého stupňa.

     Obsahom vyuč. hodín bolo:

     - ako sa správne rozcvičiť, čo je to aktívny, zdravý postoj a chôdza, aby žiaci mohli zapájať aj vnútorné svaly,

     - ukážka správneho používania palice pri chôdzi tak, aby sme zdravo kráčali,

     - rôzne hry s palicami, balančné cvičenia, skupinové, posilňovacie ako aj strečingové cvičenia,

     - história a vznik nordic walkingu.

     Vyučovacie hodiny boli vedené zábavnou formou s ohľadom na zdravotné a kondičné schopnosti jednotlivca.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Nordic walking – Aktívna škola.

   • Rok kresťanskej kultúry - Levoča
    • Rok kresťanskej kultúry - Levoča

    • 8. 11. 2023
    • Dňa 20. 10 sa žiaci 9., 7. a 5. ročníka zúčastnili na exkurzii - Klenoty kresťanskej kultúry Spišskej diecézy v LEVOČI. Za sprievodu odborného výkladu si prezreli jeden z najkrajších gotických chrámov na Slovensku, ktorý je jedinečný svojím kultúrnym dedičstvom. Prezreli si prácu nášho najvýznamnejšieho gotického rezbára Jána Pavla, oboznámili sa so špecifikami jeho tvorby, vďaka ktorým sú tieto diela jednoznačne pripisované práve do jeho dielne. Okrem gotických oltárov sa oboznámili aj s prvou ľudovou bibliou – freskami moralít a legendou sv. Doroty, taktiež s barokovými oltármi a zlatníckymi prácami Jana Szilassyho. Ďalšou zastávkou bola bazilika Navštívenia na Mariánskej hore, kde sme mohli spoločne sláviť sv. omšu v nádhernom tichu na svätom mieste.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Rok kresťanskej kultúry - Levoča .

   • Sviečka za nenarodené deti
    • Sviečka za nenarodené deti

    • 6. 11. 2023
    • 2. novembra v deň spomienky na všetkých verných zosnulých si spomíname na všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť.

     Sviečka za nenarodené deti je celoslovenská osvetová kampaň Fóra života. Pozýva spomenúť si na nenarodené deti, zapáliť sviečku a pomodliť sa, ako tichú spomienku v nežnom plameni. Sviečka nás scitlivuje, aby sme vnímali bolesť a smútok tých, ktorí o svoje bábätká prišli pred ich narodením, dodali im nádej a pomáhali liečiť ubolené srdcia.

     Aj v našej škole sme sa pripojili k tejto kampani 3. novembra 2023 modlitbou desiatku ruženca v kaplnke - za nenarodené deti a tiež za ich smútiacich rodičov. Prosili sme aj za lekárov, aby chránili počatý život. Darovali sme im duchovné objatie, modlitbu útechy v ich bolesti a vyprosovali nádej.

   • Ako byť šťastný? – duchovná obnova
    • Ako byť šťastný? – duchovná obnova

    • 6. 11. 2023
    • Vo štvrtok 2. novembra 2023 sme v našej škole prežívali duchovnú obnovu s uvedenou témou, aktuálnou nielen v týchto dňoch. Viedol ju pán kaplán Pavol Drdák.

     Ako byť šťastný? Zvoliť si to, čo je dobré. Je to veľmi ťažké, ale dá sa to zvládnuť vtedy, keď v našom živote bude Boh na prvom mieste. ON mi „povie“, čo je dobro. Pán Ježiš nám ukázal cestu: milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.... Pán Ježiš nám prikázal milovať aj nepriateľov. A hľadať spôsob, aby sme aj iných odvrátili od zla a priviedli ich na správnu cestu.

     Čo je k tomu potrebné? Učiť sa správne používať veci, ktoré máme od Boha a správne sa rozhodovať. Každé naše rozhodnutie nám pomôže život zlepšiť, alebo nám ho zhorší. Záleží na nás, na našom slobodnom rozhodnutí, lebo naše každodenné rozhodnutia nasmerujú náš život na dobro alebo zlo. 

     Veríme, že aj táto duchovná obnova bola posilnením viery a odhodlania kráčať životom s Božou pomocou - cestou dobra. Nech nám v tom Pán pomáha na príhovor našich svätých.

   • Farebný týždeň - podporujeme misie
   • Farebný mesiac – misijný október
    • Farebný mesiac – misijný október

    • 25. 10. 2023
    • Počas mesiaca október sme sa v škole zapojili do Farebného mesiaca (farby piatich kontinentov) a modlili sme sa za misie a misionárov. Každé ráno pred vyučovaním v školskej kaplnke sa vždy jedna trieda modlila desiatok ruženca. Vo štvrtok, kedy býva ráno v kaplnke svätá omša, sme sa modlili desiatok ruženca spoločne vonku pred začatím hier alebo na Biblickom krúžku.

     Prostredníctvom Misijného diela detí sa deti na celom svete modlia za seba a delia, čo je znak lásky a priateľstva. Modlitbou a delením si pripomíname, že patríme do celosvetovej Božej rodiny, do Cirkvi.

   • Spišská diecéza má svojho biskupa
    • Spišská diecéza má svojho biskupa

    • 24. 10. 2023
    • Po troch rokoch má Spišská diecéza svojho biskupa. V sobotu 21. októbra 2023 sa ním stal Mons. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše bol košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli a emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

     Nový biskup František vyjadril svoje poslanie slovami: „Biskup niekedy kráča vpredu, aby ukázal cestu a posilnil ich nádej. Inokedy svojou jednoduchou prítomnosťou stojí uprostred všetkých tak, že každému je nablízku. A za niektorých okolností zasa kráča vzadu. To preto, aby pomohol tým, ktorí padli alebo sú unavení. Prosím, pomáhajte mi, aby som bol takýmto biskupom pre našu Spišskú diecézu a celú Cirkev."

     Na tejto výnimočnej duchovnej slávnosti v Spišskej Kapitule sa zúčastnili aj zástupcovia z našej školy. Spoločne sprevádzajme nášho otca biskupa Františka svojimi modlitbami...

   • Milión detí sa modlí ruženec
    • Milión detí sa modlí ruženec

    • 20. 10. 2023
    • Dňa 18. októbra 2023 sme sa aj v našej základnej škole zapojili do celosvetovej modlitebnej kampane Milión detí sa modlí ruženec. Počas druhej vyučovacej hodiny sa pri modlitbe ruženca vystriedali v kaplnke žiaci všetkých ročníkov spolu s vyučujúcimi. Desiatok ruženca začali krátkym zamyslením, pokračovali modlitbou a zakončili prijatím kňazského požehnania, ktoré udelil pán kaplán Pavol Drdák. Na záver sa pomodlili zasväcujúcu modlitbu k Panne Márii. Celosvetovo sa v tento deň k modlitbe ruženca prihlásilo a modlilo 1 008 592 detí.

     Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi má v prvom rade  poukázať na to, že úprimná modlitba detí preniká ako šíp priamo do srdca milosrdného Boha. Prostredníctvom nej môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi národmi, vo svete. Chceme pripomenúť aj slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Nuž, pokračujme v nej aj v nasledujúcich dňoch.

   • Farebný týždeň - podporujeme misie
    • Farebný týždeň - podporujeme misie

    • 19. 10. 2023
    • Počas mesiaca október sa v škole zapájame do Farebho mesiaca a modlíme sa za misie a misionárov. Aktivity piatich farieb kontinentov sveta, sú rozdelené na celý mesiac po jednotlivých týždňoch. Pápežovi Františkovi veľmi záleží na misiách a preto nás pozýva, aby sme boli misionármi na mieste, kde žijeme. Misia je radostná – a aj my chceme našou radosťou oslovovať iných pre vieru v Boha. Ako kresťania máme všetci poslanie – zdieľať Božiu lásku s celým svetom. Nikto nie je príliš mladý ani príliš malý na to, aby sa na tom nemohol podieľať. Prostredníctvom Farebho týždňa v dňoch 23.- 27.10 si v našej škole pripomíname, že patríme do celosvetovej Božej rodiny.

     Do školy prídeme oblečení vo farbe určenej na konkrétny deň podľa tohto rozpisu:

     Pondelok  23.10.   ZELENÁ (symbolizuje nádej)  Afrika

     Utorok       24.10.  MODRÁ (symbolizuje farbu matky Božej) Oceánia

     Streda      25.10.   ČERVENÁ (symbolizuje mučenícku krv, lásku, Ducha Svätého) Amerika

     Štvrtok     26.10     ŽLTÁ (symbolizuje slávnosť a nebo) Ázia

     Piatok      27.10.    BIELA (symbolizuje nevinnosť, čistotu) Európa

   • 24 hod. komiksov - Spoločný komiks: Deň v škole s Ježišom
    • 24 hod. komiksov - Spoločný komiks: Deň v škole s Ježišom

    • 19. 10. 2023
    • Dňa 3. októbra 2023 sme si pripomenuli 24-hodinový deň komiksov. Zmyslom tohto dňa je vytvorenie priestoru pre zúčastnených umelcov a ich zviditeľnenie. Veríme, že na našej škole je každý jeden žiak svojim spôsobom umelec, jedinečný a originálny. Preto v každej triede žiaci spojili svoje sily a počas dvoch týždňov tvorili svoj triedny komiks na tému Deň v škole s Ježišom. O Ježišovom detstve sa zo Svätého Písma toho veľa nedozvedáme. Aké by to bolo, keby tu bol teraz v našej škole dokonca v našej triede a ešte aj môj spolužiak? S takouto témou sa žiaci popasovali každá trieda svojim originálnym spôsobom. Súťaž o najlepší komiks vyhrali žiaci 5. ročníka. Všetkým zúčastneným ďakujeme za spoluprácu a prejavenú snahu.

     „A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.“ Lk2,52

     Do fotogalérie bol pridaný nový album 24 hod. komiksov - Spoločný komiks: Deň v škole s Ježišom .

   • RecykloHry a zber starých mobilov ♻
    • RecykloHry a zber starých mobilov ♻

    • 18. 10. 2023
    • Naša škola sa už niekoľko rokov aktívne zapája do mnohých recyklačných programov.  Jedným z nich je aj projekt s názvom „RECYKLOHRY“. Je to školský recyklačný program, ktorý učí žiakov  ako správne nakladať s odpadmi, triediť a následne recyklovať vyradené elektrozariadenia a batérie. Tieto témy zahŕňame do výučby tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

     Program usporadúva spoločnosť Asekol SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili. V našej škole sú celoročne umiestnené  zberné nádoby na vyradené drobné elektrozariadenia (zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú el. prúd, napr. malé domáce spotrebiče, drobná počítačová a kancelárska technika, el. hračky a pod.). Taktiež máme zbernú nádobu na použité batérie.

     Tento školský rok sme sa rozhodlli zapojiť aj do ZBERU STARÝCH MOBILOV. Zberová súťaž trvá do 15. novembra 2023. Pohľadajte doma v šuplíkoch a skriniach a nejaký vyradený mobil určite nájdete (možno aj tri ;-). Prineste ho do školy a odovzdajte triednemu učiteľovi. Každý jeden odovzdaný mobil Vás zaraďuje do súťaže o zaujímavé ceny.

     Budeme radi, ak sa do RecykloHier s nami zapojíte. Ak máte doma staré mobily, batérie  alebo vyradené drobné elektrospotrebiče, doneste ich do školy a odovzdajte triednemu učiteľovi. Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme :)

   • Pestré jesenné aktivity 🍁🍂
   • Materiálna zbierka pre ľudí bez domova
    • Materiálna zbierka pre ľudí bez domova

    • 12. 10. 2023
    • Dňa 10.10. sme si pripomenuli Svetový deň ľudí bez domova. Pri tejto príležitosti sme pomohli mládeži Slovenského Červeného kríža zorganizovať materiálnu zbierku aj na našej škole. Zbierka prebiehala celý minulý týždeň a mládež SČK aj my Vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh zaplať!" Pomáhať chudobným je medzi skutkami telesného milosrdenstva jedným z hlavných svedectiev bratskej lásky. Ďakujeme za oblečenie, ale aj hygienické potreby a trvanlivé potraviny, ktoré ste do školy priniesli. Zbierku si prevezme mládež SČK a veci zo zbierky roztriedia a rozdajú ľuďom bez domova, resp. darujú komunitnému centru, ktoré sa o nich stará.

   • Účelové cvičenie - žiaci 2. stupňa našej školy
   • Deň úsmevu 😁
    • Deň úsmevu 😁

    • 6. 10. 2023
    • Vedeli ste, že dnes je Svetový deň úsmevu?

     Vždy prvý októbrový piatok, už od roku 1999, oslavujeme Svetový deň úsmevu. Inicioval ho pán menom Harvey Ball, ktorý už v roku 1963 nakreslil prvého usmievajúce sa smajlíka. Išlo o žltý kruh predstavujúci hlavu, s čiernymi očami, pričom jedno oko mal mierne väčšie, a s veľkým úsmevom. Tento jednoduchý prvý smajlík bol súčasťou kampane pre istú poisťovňu. Toto dielo malo zvýšiť morálku zamestnancov a vtedy bol Harvey Ball najatý ako nezávislý umelec. Smajlík mal úspech a za jeho prácu mu firma zaplatila 45 dolárov. Asi ani netušil, aký fenomén tým vytvorí.

     Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Urobte dnes láskavosť – pomôžte jednému človeku usmiať sa :-) Prajeme krásny usmievavý deň 😍.

   • Zbierka pre ľudí bez domova
    • Zbierka pre ľudí bez domova

    • 29. 9. 2023
    • Dňa 10.10. si budeme pripomínať Svetový deň ľudí bez domova. Aj ľudia bez domova si zaslúžia ľudské podmienky. S blížiacim sa zimným obdobím prichádzajú aj komplikácie pre ľudí, ktorí musia noci a dni tráviť v nehostinne mrazivých podmienkach. Z tohto dôvodu organizuje mládež Slovenského Červeného kríža materiálnu zbierku pre ľudí bez domova. Aj naše školské spoločenstvo sa rozhodlo pomôcť. Zbierka v škole bude prebiehať od 2.10. - 6.10.2023 (celý budúci týždeň). Zbierať sa bude hlavne oblečenie, ale aj hygienické potreby a trvanlivé potraviny (zoznam viď nižšie). Oblečenie by nemalo byť staré a znehodnotené. Aj ľudia bez domova sa chcú obliecť nielen teplo, ale aj vkusne. Zbierajú sa bundy, obuv, ponožky, rukavice, čiapky, nohavice, ale aj ruksaky, papuče, žiletky a iné hygienické potreby. Celý zoznam je k dispozícii pri krabici, do ktorej môžete veci darovať. Krabica bude umiestnená na chodbe pred riaditeľňou, kontaktnou osobou je ZRŠ. Myslime na to, že ľudia bez domova si nemôžu zapnúť radiátor ani využiť teplú sprchu. Musia sa spoliehať iba na svoje  oblečenie, ktoré ich celú zimu chráni od istého nešťastia. Ďakujeme.

   • POZVANIE RÁSŤ V LÁSKE A VERNOSTI
    • POZVANIE RÁSŤ V LÁSKE A VERNOSTI

    • 4. 10. 2023
    • V utorok popoludní 3.októbra 2023 sa v školskej kaplnke sv. Jána Bosca  uskutočnilo prvé stretnutie a katechéza na tému: Viera a jej miesto vo výchove. Po úvodnej modlitbe a krátkom zamyslení pána kaplána Pavla Drdáka, nasledovala zaujímavá beseda o aktuálnych témach dnešnej spoločnosti a správnych postojoch kresťana voči nim tak, aby to bolo pre dobro človeka, v súlade so svedomím a učením Cirkvi. Čas zaujímavého stretnutia ubehol veľmi rýchlo a zakončili sme ho  požehnaním pána kaplána. Vás všetkých, ktorí sa rozhodujete, či sa medzi nás niekedy pridáte, povzbudzujem: príďte - neoľutujete čas v našom spoločenstve.

     Z myšlienok, ktoré zazneli: 

     "Úlohou učeníka je robiť veci, na ktoré nás povolal Ježiš, dokonale, s láskou, naplno. On šiel v láske voči nám až do krajnosti, na kríž."

     "Naším poslaním je hľadať riešenia, pomôcť deťom rásť, pomôcť im prekonať nástrahy."

     Dieťa potrebuje istotu, ktorá vychádza z lásky."

     Zlo nemôžeme poraziť, ale môžeme ponúknuť alternatívu - dobro."

     "Morálne dobré je to, čo môžu robiť všetci a svet sa zachová. (Sokrates)"

   • Farebný mesiac – misijný október
    • Farebný mesiac – misijný október

    • 3. 10. 2023
    • „Radosť je misionárska„ povedal pápež František mladým v Lisabone

     Počas mesiaca október sa v škole zapájame do Farebho mesiaca a modlíme sa za misie a misionárov. Aktivity piatich farieb kontinentov sveta, si rozdelíme na celý mesiac po jednotlivých týždňoch.

     V čom spočíva Fareb mesiac október?

     Farebný mesiac je akciou Misijného diela detí, ktoré je súčasťou Pápežských misijných diel. Pápežovi Františkovi veľmi záleží na misiách a preto nás pozýva, aby sme boli misionármi na mieste, kde žijeme. Misia je radostná – vidíme to na pápežovi a aj my chceme našou radosťou oslovovať iných pre vieru v Boha.Misie povzbudzujú deti, aby pomáhali iným deťom na celom svete modlitbou a delením sa. Sú to dva dôležité spôsoby, ako sa stať deťmi, ktoré pomáhajú deťom.

     Ako kresťania máme všetci poslanie – zdieľať Božiu lásku s celým svetom. Nikto nie je príliš mladý ani príliš malý na to, aby sa na tom nemohol podieľať. Prostredníctvom Misijného diela detí sa deti na celom svete modlia a delia navzájom v jedinečnej výmene lásky a priateľstva. Keď sa modlíme jeden za druhého a delíme sa o to, čo máme, pripomíname si, že patríme do celosvetovej Božej rodiny.

     Farebným mesiacom chceme deti motivovať, aby pomáhali iným deťom, a to hlavne modlitbou a konkrétnymi skutkami pomoci.Modlitbu desiatku ruženca sa budeme modliť v kaplnke pred vyučovaním každé ráno (okrem štvrtku) o 7.40 hod. Pozývame !!!

   • Európsky deň jazykov v našej škole
    • Európsky deň jazykov v našej škole

    • 29. 9. 2023
    • 26. septembra si na našej škole každoročne pripomíname Európsky deň jazykov (European Day of Languages), ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania. My sme si ho pripomenuli prednáškou so zaujímavosťami a následne si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti v zaujímavom a zábavnom kvíze cez platformu Kahoot!, po ktorom boli najšikovnejší odmenení. Takto nám tento deň pripomenul, že učenie sa nových jazykov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a otvára nám dvere k novým príležitostiam, priateľstvám a zážitkom.

   • Návšteva divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi 🎭
    • Návšteva divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi 🎭

    • 27. 9. 2023
    • Dňa 26. septembra 2023 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia „Rozprávky z krivého zrkadla“ v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Divadelné predstavenie tvorili Andersenove najznámejšie rozprávky ako Cisárove nové šaty, Škaredé káčatko a Kresadlo. Moderné spracovanie týchto tradičných rozprávok v podaní hercov Spišského divadla v nás zanechali krásny umelecký zážitok. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet za kultúrou.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi 🎭.